Tujuan Penubuhan

Pemerkasaan kewangan sekolah dan meningkatkan warga sekolah untuk jangka panjang menerusi aktiviti ekonomi yang mematuhi syariat dan perundangan negara.

  • Fungsi – Seksyen 8

Mengumpul, menyimpan, dan mengurus dana daripada ahli bagi membantu mengukuhkan ekonomi ahli.

Membeli, menyewa, memajak, menjual dan menggadai semua jenis aset hartanah, bangunan rumah, kedai, rumah kedai, pusat perniagaan.

  • Aktiviti – Seksyen 9 UUK

Memasar segala perabot, peralatan dan bahan pendidikan.

Mengendalikan latihan, pengajaran dan pembelajaran akademik serta teknologi komunikasi dan maklumat (ICT)

Membeli, menyewa, memajak, menjual, mencagar, menggadai dan memilik hartanah atau bangunan.

 

KOPSAB memperkasa sekolah

Menjadi nadi dan tulang belakang ABIM, KAFA/PPaQSA (sekolah), Tabung Kebajikan Guru dan BAKA

KOPSAB berperanan sebagai “Tiang Penyokong” yang akan menyatukan segala sumber kekuatan kita untuk menjana pendapatan menerusi aktiviti ekonomi.